Editorial Team

Editor in Chief

Subuh Isnur Haryudo, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ID Scopus : 57202236759

ID Scholar : p1pK7E4AAAAJ

Joko Subur, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

ID Scopus : -

ID Scholar : MM-PZvsAAAAJ

Haryanto Haryanto, Universitas Trunojoyo, Indonesia

ID Scopus : 57211095658

ID Scholar : vGvfXa8AAAAJ

Editorial Advisory Board

Firman Yasa Utama, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ID Scopus : -

ID Scholar : FxzVFGsAAAAJ

Miftahur Rohman, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ID Scopus : 57220057023

ID Scholar : WjPxzWcAAAAJ