Faizun, Qori, and Nurchayati Nurchayati. 2021. “Transformasi Pecandu Penyandang HIV/AIDS Menjadi Konselor Adiksi: Sebuah Kajian Life History”. Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan 11 (2):187-203. https://doi.org/10.26740/jptt.v11n2.p187-203.