[1]
Faizun, Q. and Nurchayati, N. 2021. Transformasi Pecandu Penyandang HIV/AIDS Menjadi Konselor Adiksi: Sebuah Kajian Life History. Jurnal Psikologi Teori dan Terapan. 11, 2 (Mar. 2021), 187–203. DOI:https://doi.org/10.26740/jptt.v11n2.p187-203.