(1)
Shaifudin, R. N.; Fahrullah, A. Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. JEKoBi 2022, 5, 95-105.