Eriawaty, E., R. Rahman, K. N. Putra, D. Sintani, and H. W. Hariansono. “Pelatihan Pegembangan Produk Dan Teknik Pemasaran Pada Peternak Lebah Madu Kelulut”. Abimanyu: Journal of Community Engagement, vol. 5, no. 1, Feb. 2024, pp. 43-49, doi:10.26740/abi.v5n1.p43-49.